រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការស្នាក់នៅ សាន់បែបាំងកាឡូ នៅក្នុងសហគមន៍ អេកូទេសចរណ៍ ជីផាត

  • 434
  • ដោយ Admin

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការស្នាក់នៅ សាន់បែបាំងកាឡូ នៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ ជីផាត
Sun Bear bungalow is located in Chiphat community eco tourism
Tel: 016 638 001
077 834 333
https://goo.gl/maps/zC9HEyzD6VGuERVg6
www.kohkongtourism.gov.kh

អត្ថបទទាក់ទង