រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ឯកឧត្តម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញសូត្រមន្តឆ្លងបុណ្យ ១០០ ថ្ងៃ ឧទ្ទិសកុសល ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម ព្រឹទ្ធាចារ្យ រួន សិង្ហផាន់

  • 331
  • ដោយ Admin

ឯកឧត្តម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញសូត្រមន្តឆ្លងបុណ្យ ១០០ ថ្ងៃ ឧទ្ទិសកុសល ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម ព្រឹទ្ធាចារ្យ រួន សិង្ហផាន់។

អត្ថបទទាក់ទង