រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ចុះពិនិត្យតាមដានសម្ភារៈ កូវីដ-១៩

  • 211
  • ដោយ Admin

លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ចុះពិនិត្យតាមដានសម្ភារៈ កូវីដ-១៩ នៅតាមការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង