រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ(PIZA-D)នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង

  • 95
  • ដោយ Admin

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ(PIZA-D)នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង ដោយមានការចូលរួមពីវិទ្យាល័យចាំយាម(បណ្តាញ)។

អត្ថបទទាក់ទង