រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ នៃមន្ទីរអប់រំខេត្តកោះកុង បានចុះពិនិត្យតាមដានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅស្រុកស្រែអំបិល

  • 88
  • ដោយ Admin

ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ នៃមន្ទីរអប់រំខេត្តកោះកុង បានចុះពិនិត្យតាមដានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅស្រុកស្រែអំបិល ក្នុងខេត្តកោះកុង ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការយូនីសេហ្វ។

អត្ថបទទាក់ទង