រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចពិភាក្សា ដើម្បីស្វែងយល់ រវាងគណៈកម្មការទី ៦ ព្រឹទ្ធសភា ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី ៦ ជាមួយចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា ក្រឡាបញ្ជី និងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ស្តីពីការអនុវត្តក្រមទាំង ៤

  • 125
  • ដោយ Admin

នៅសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង បានទទួលស្វាគមន៏ រៀបចំកិច្ចពិភាក្សា ដើម្បីស្វែងយល់ រវាងគណៈកម្មការទី ៦ ព្រឹទ្ធសភា ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី ៦ ជាមួយចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា ក្រឡាបញ្ជី និងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ស្តីពីការអនុវត្តក្រមទាំង ៤ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង