រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចសហការ ជាមួយអង្គការសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាខេត្តកោះកុង និងអង្គការ IDE ក្នុងការចូលរួមជ្រើសរើសប្រធានក្រុមដំណាំចេក ក្នុងគម្រោងស្ទៀរ នៅឃុំតាទៃលើ

  • 118
  • ដោយ Admin

លោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងលោក មុន ចាន់សុភាព អនុប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ បានសហការជាមួយអង្គការសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាខេត្តកោះកុង និងអង្គការ IDE ក្នុងការចូលរួមជ្រើសរើសប្រធានក្រុមដំណាំចេក ក្នុងគម្រោងស្ទៀរ នៅឃុំតាទៃលើ ស្រុកថ្មបាំង ដែលមានកសិករចូលរួមសរុប ៣៩ នាក់ ស្រី ២៦ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង