រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ពង្រឹងតាមដាន និងជួយពង្រឹងការអនុវត្តរង្វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ឱ្យឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីអន្តរជាតិ ស្តីពីរង្វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ

  • 102
  • ដោយ Admin

លោក ណុប សុខន អនុប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ច និងលោក ប៉ោ កឺ មន្ត្រីការិយាល័យមធ្យមសិក្សា នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះពង្រឹងតាមដាន និងជួយពង្រឹងការអនុវត្តរង្វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ឱ្យឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីអន្តរជាតិ ស្តីពីរង្វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ (PISA-D)ដោយនាយកដ្ឋានធានាគុណភាពអប់រំ នៅវិទ្យាល័យស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង