រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ង៉ែ ស៊ីន នាយកសាលាបឋមសិក្សា តាំកន់ បានទទួលការឧបត្ថម្ភសូឡាចំនួន ០២គ្រាប់ ពីលោក ថា រ៉ា មេបញ្ជាការសឹករងស្រុកបូទុមសាគរ ដើម្បីបំពាក់ក្នុងអង្គភាព

  • 108
  • ដោយ Admin

លោក ង៉ែ ស៊ីន នាយកសាលាបឋមសិក្សា តាំកន់ បានទទួលការឧបត្ថម្ភសូឡាចំនួន ០២គ្រាប់ ពីលោក ថា រ៉ា មេបញ្ជាការសឹករងស្រុកបូទុមសាគរ ដើម្បីបំពាក់ក្នុងអង្គភាព។

អត្ថបទទាក់ទង