រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ពិធីប្រកាសអនុវត្តគម្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងសាលារៀនសម្រាប់វិទ្យាល័យ ១៥០

  • 102
  • ដោយ Admin

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចូលរួម ពិធីប្រកាសអនុវត្តគម្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងសាលារៀនសម្រាប់វិទ្យាល័យ ១៥០ នៅក្រុមហ៊ុន Metfone ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង