រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនីតិវិធីការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ នៅទីប្រជុំជន ថ្នាក់ក្រុង

  • 161
  • ដោយ Admin

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនីតិវិធីការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ នៅទីប្រជុំជន ថ្នាក់ក្រុង រយៈពេល ៣ថ្ងៃ ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេស ក្រុង សង្កាត់ដងទង និង សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារក្រីក្រ នៅទីប្រជុំជន ចំនួន ០៧ ភូមិ ស្វែងរកគ្រួសារទីទាល់ក្រ ពិតប្រាកដ ដើម្បីជួយពួកគាត់ ក្នុងការផ្តល់សេវា ឬជំនួយផ្សេង ស្របតាមគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

អត្ថបទទាក់ទង