រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះត្រួតពិនិត្យ ដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងបរិបទ Covid-19

  • 189
  • ដោយ Admin

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះត្រួតពិនិត្យ ដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងបរិបទ Covid-19។
សូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី២បន្ទាប់ ពីបានផ្តល់អនុសាសន៍ នៃការចុះលើកទី១កន្លងមក ដោយផ្តោតលើ SOP ហើយជាលទ្ធផលសម្រេចបានថូចខាងក្រោម:
១.សាលាកោះកុងអន្តរជាតិ សាលាកម្ពុជបុត្ត កែនិងសាលាCFLធ្វើតាមការផ្តល់អនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារស្ទើរតែ១០០%។
ទី២.សាលាញូ៉វេ ពុំទាន់អនុញ្ញាត្តិឲ្យដំណើរការទេ ព្រោះសាលានេះពំុទាន់មានច្បាប់ទំលាប់ត្រឹមត្រូវទេ។

អត្ថបទទាក់ទង