រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការរៀបចំវិញ្ញាបនបត្រផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលបានសមាហរណកម្មទៅអោយរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក

  • 177
  • ដោយ Admin

លោក លី វឌ្ឍនា អនុប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនំាកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការរៀបចំវិញ្ញាបនបត្រផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលបានសមាហរណកម្មទៅអោយរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក។
នៅមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង