រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកឧត្តមអគ្គានុរក្ស.២ ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកោះកុង បានចាត់មន្ត្រីប្រគល់ថវិកា មួយចំនួន ជូនមន្ត្រីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ នៅគេហដ្ឋាន។

  • 169
  • ដោយ Admin

លោកឧត្តមអគ្គានុរក្ស.២ ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកោះកុង បានចាត់មន្ត្រីប្រគល់ថវិកា មួយចំនួន ជូនមន្ត្រីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ នៅគេហដ្ឋាន។

អត្ថបទទាក់ទង