រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការិល័យអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត បានចុះពិនិត្យ ពង្រឹងនិងប្រជុំគណៈកម្មការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ពាមក្រសោប ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង។

  • 125
  • ដោយ Admin

ការិល័យអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត បានចុះពិនិត្យ ពង្រឹងនិងប្រជុំគណៈកម្មការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ពាមក្រសោប ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង