រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគិរីសាគរ​ ខេត្តកោះកុង

  • 207
  • ដោយ Admin

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគិរីសាគរ នៃខេត្តកោះកុង ក្នុងអាណត្តិទី៣ មានចំនួន១១រូបដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖
១.លោកស្រី សុខ វណ្ណដេត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
២.លោក ស្រៀង សេងហុក សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៣.លោក ម៉ុង ឈូ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៤.លោកស្រី ផល សុជាតិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៥.លោក រ៉ូវ រតនៈសម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៦.លោក សាង ប៊ុនស៊ាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៧.លោក ឡុង វណ្ឌី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៨.លោក ទិត ស៊ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
៩.លោក ឡុញ ឃន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១០.លោកស្រី សូ ផល្លា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១១.លោក ជួន សំអាត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក

អត្ថបទទាក់ទង