រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំដងពែង ស្តីពីការសំរបសំរួលការងាររដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំ ព្រមទាំងបានធ្វើការណែនាំពាក់ព័ន្ធកិច្ចការរដ្ឋបាលដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល

  • 149
  • ដោយ Admin

ឯកឧត្តម អ៊ុន ឆាលី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំដងពែង ស្តីពីការសំរបសំរួលការងាររដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំ ព្រមទាំងបានធ្វើការណែនាំពាក់ព័ន្ធកិច្ចការរដ្ឋបាលដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម កែវ សេដ្ឋា និងឯកឧត្តម សៅ ស៊ឹនធួន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដងពែង និងនាយប៉ុស្តិ៍ នៅសាលាឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង