រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ដ្រី និងកុមារស្រុកថ្មបាំងប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  • 132
  • ដោយ Admin

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ កិច្ចប្រជុំ គ.ក.ស.ក ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានសមាជិកចូលរួម ១៣នាក់ ស្រ្តី ០៦នាក់ដឹកនាំដោយ លោកស្រី អុល បញ្ញា ប្រធានគកសកស្រុកថ្មបាំង។

អត្ថបទទាក់ទង