រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំបញ្ចប់ការងារសាលារៀនឆ្នាំ២០២០ និងត្រៀមខ្លួនទៅការអនុវត្តកំណែទម្រង់ឆ្នាំ២០២១

  • 113
  • ដោយ Admin

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបញ្ចប់ការងារសាលារៀនឆ្នាំ២០២០ និងត្រៀមខ្លួនទៅការអនុវត្តកំណែទម្រង់ឆ្នាំ២០២១។ ដែលសមាសភាពពីមន្ទីរសរុប ៤៧ នាក់ នៅសាលាបឋមទីរួមខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង