រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អំឡុងពេលសាលារៀនបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងដំណាក់កាលទី២

  • 106
  • ដោយ Admin

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អំឡុងពេលសាលារៀនបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ សមាសភាពចូលរួមមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសទាំងប្រាំពីរក្រុង ស្រុក នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង