រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលរបាយការណ៍ការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្តសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  • 144
  • ដោយ Admin

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលរបាយការណ៍ការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ និងបន្តទិសដៅអនុវត្តន៍សម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលដឹកនាំដោយ លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរ និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ។

អត្ថបទទាក់ទង