រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក​ ជីប​ សារិទ្ធ​ មន្ត្រីការិយាល័យអប់រំ​យុវជន​ និងកីឡាស្រុកចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការរៀបចំយន្តការការពារជំងឺកូវីដ-១៩​ អំឡុងពេលសលាបេីកដំណេីរការឡេីងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី២

  • 109
  • ដោយ Admin

លោក​ ជីប​ សារិទ្ធ​ មន្ត្រីការិយាល័យអប់រំយុវជន​ និងកីឡាស្រុក​ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការរៀបចំយន្តការការពារជំងឺកូវីដ-១៩​ អំឡុងពេលសលាបេីកដំណេីរការឡេីងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី២​ នៅមន្ទីរអប់រំយុវជន​ និងកីឡាខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាពលោកប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជន​ និងកីឡាខេត្ត។

ការិ.អប់រំស្រុក

អត្ថបទទាក់ទង