រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរបានរៀបចំកិច្ចសាមញ្ញលេីកទី១២​ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី​ និងកុមារ

  • 108
  • ដោយ Admin

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរបានរៀបចំកិច្ចសាមញ្ញលេីកទី១២​ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី​ និងកុមារ​ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី​ ផល​ សុជាតិ​ ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី​ និងកុមារ ដោយមានការចូលរួមពី​ លោក​ លោកស្រី​ ប្រធាន​ អនុប្រធាន​ និងសមាជិក​ សរុបសមាសភាពចូលរួមមានចំនួន​ ១១​ រូប​ ស្ត្រី​ ៥រូប។របៀបវារៈមាន÷

១.ពិនិត្យ​ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុប្រជុំសាមញ្ញលេីកទី១១

២.ពិនិត្យ​ និងអនុម័តរបាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំខែសីហា

៣.ពិភាក្សា​ និងរាយការណ៍របស់ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធនានាប្រចាំខែកញ្ញា

៤.ពិភាក្សា​បញ្ហាប្រឈម​ ផ្តល់ដំណោះស្រាយ​ និងលេីកអនុសាសន៍

៥.បញ្ហាផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង