រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ឯកឧត្ដម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងលោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពង្រឹងការងារ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត។

  • 154
  • ដោយ Admin

ឯកឧត្ដម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងលោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពង្រឹងការងារ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង