រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

គណៈកម្មាពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកញ្ញា ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ស សុីមអុីម ប្រធាន គ.ក.ស.ក ខេត្តកោះកុង និងលោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

  • 107
  • ដោយ Admin

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក គណៈកម្មាពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកញ្ញា ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ស សុីមអុីម ប្រធាន គ.ក.ស.ក ខេត្តកោះកុង និងលោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុក នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។ ខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំ មានដូចខាងក្រោម៖
១.ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
២.ពិនិត្យ និងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
៣.ពិនិត្យសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ២០២០
៤.បញ្ហាផ្សេងៗ/សំណូមពរ។

ប្រភព: ប៊ួ សុភា

អត្ថបទទាក់ទង