រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជំុ ស្តីពីវឌ្ឃនៈភាពការងារ ដោះស្រាយការកកស្ទះសំណំុរឿង នៅសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង

  • 168
  • ដោយ Admin

លោក កេត ស៊ីណា តំណាង ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានក្រុមការងារទី ៤ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម ប្រធានសាលាដំបូង និងលោកប្រធានលេខាធិការរដ្ឋបាល អនុប្រធានលេខា និងសមាជិកក្រុមការងារ នៃសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង ក្នុងកិច្ចប្រជំុ ស្តីពីវឌ្ឃនៈភាពការងារ ដោះស្រាយការកកស្ទះសំណំុរឿង នៅសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង