រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ថវិកា សមាគមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចំនួន ៤,៥០០,០០០ រៀល ជូនក្រុមគ្រួសារសព ប៉ុក ថូង ជាសមាជិកសកម្ម នៃសមាគមន៍មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

  • 131
  • ដោយ Admin

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញផ្តល់ថវិកា សមាគមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចំនួន ៤,៥០០,០០០ រៀល ជូនក្រុមគ្រួសារសព ប៉ុក ថូង ជាសមាជិកសកម្ម នៃសមាគមន៍មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃសាខាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង