រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅក្រុមហ៊ុន Yasaki & ក្រុមហ៊ុន Hana ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារការងាររវាងក្រុមហ៊ុនឯកជន ជាមួយវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ បច្ចេកទេស

  • 173
  • ដោយ Admin

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំសិក្ខាកាម ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពីការស្វែងយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន Yasaki & ក្រុមហ៊ុន Hana ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារការងាររវាងក្រុមហ៊ុនឯកជន ជាមួយវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ បច្ចេកទេស ចំនួន១៣ រាជធានីខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង