រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាកម្រិតបច្ចេកទេស ស្ដីពីការរៀបចំទម្រង់របាយការណ៍ និងការកំណត់សូចនាករគោលសម្រាប់វិធានការគោលនយោបាយនីមួយៗ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥(IDP)

  • 110
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ុក ភ័ក្រ្តា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាកម្រិតបច្ចេកទេស ស្ដីពីការរៀបចំទម្រង់របាយការណ៍ និងការកំណត់សូចនាករគោលសម្រាប់វិធានការគោលនយោបាយនីមួយៗ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥(IDP) នៅវិមានរដ្ឋាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង