រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ខៀវ ជីវ័នរ័ត្ន អនុប្រធានទទួលរួមការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង បានចុះចែកអាល់កុល ជេលលាងដៃ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លើការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ នៅសាលាបឋមសិក្សា រុង ផ្លាមកេសន។

  • 119
  • ដោយ Admin

លោក ខៀវ ជីវ័នរ័ត្ន អនុប្រធានទទួលរួមការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង បានចុះចែកអាល់កុល ជេលលាងដៃ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លើការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ នៅសាលាបឋមសិក្សា រុង ផ្លាមកេសន។

អត្ថបទទាក់ទង