រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាស្វែងយល់ ស្តីពីតម្រូវការទីផ្សារការងារ ក្នុងយុគ្គសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ រវាងតំណាងវិស័យឯកជន និងផ្នែកអប់រំបច្ចេកទេស នៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេស តេជោសែន ខេត្តកោះកុង

  • 112
  • ដោយ Admin

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានចូលរួម ជាអធិបតីភាព បើកសិក្ខាសាលាស្វែងយល់ ស្តីពីតម្រូវការទីផ្សារការងារ ក្នុងយុគ្គសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ រវាងតំណាងវិស័យឯកជន និងផ្នែកអប់រំបច្ចេកទេស នៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេស តេជោសែន ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង