រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងក្រោមអធិបតីភាព លោកឧត្តមសេនីយ៍ សុខសុវត្តិ ទុម មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង។

  • 198
  • ដោយ Admin

ពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងក្រោមអធិបតីភាព លោកឧត្តមសេនីយ៍ សុខសុវត្តិ ទុម មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង