រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកតំបន់សម្បទានស្វែងរុករករ៉ែសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក

  • 147
  • ដោយ Admin

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៥៤ រថ.ឧអធរ.សជណ ចុះថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ស្តីពីការបើកតំបន់សម្បទានស្វែងរុករករ៉ែសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក

អត្ថបទទាក់ទង