រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ

  • 168
  • ដោយ Admin

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៩៩ សខល ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទទាក់ទង