រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ឯកឧត្តម ដុំ យុហៀន អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកោះកុង បានជួបសម្តែងការគួរសម ជាមួយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងបរិស្ថាន និងបានរំលឹកបញ្ជាក់ពីសំណូមពរ របស់ខេត្តកោះកុង ជាពិសេស កោះស្តេច ដែលមានតម្រូវការ ឡសម្រាប់ដុតសំរាម ដើម្បីថែរក្សា បរិស្ថាន

  • 174
  • ដោយ Admin

ឯកឧត្តម ដុំ យុហៀន អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកោះកុង បានជួបសម្តែងការគួរសម ជាមួយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន និងបានរំលឹកបញ្ជាក់ពីសំណូមពរ របស់ខេត្តកោះកុង ជាពិសេស កោះស្តេច ដែលមានតម្រូវការ ឡសម្រាប់ដុតសំរាម ដើម្បីថែរក្សា បរិស្ថាន ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានឯកភាព និងសន្យា នឹងផ្តល់ជូនតាមសំណូមពរ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការជំនាញ គ៣ គ៥ និងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល។

អត្ថបទទាក់ទង