រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីណែនាំអន្តរក្រសួងស្តីពីការអនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

  • 179
  • ដោយ Admin

សេចក្តីណែនាំអន្តរក្រសួងលេខ ០០២ misti/២០២០ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការអនុវត្តមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

អត្ថបទទាក់ទង