រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីនិងទម្រង់បែបបទនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកាត់សក់ អ៊ុតសក់ និងលម្អក្រចក

  • 224
  • ដោយ Admin

សេចក្តីណែនាំលេខ ៥ ស.ណ.ន ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីនិងទម្រង់បែបបទនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកាត់សក់ អ៊ុតសក់ និងលម្អក្រចក

អត្ថបទទាក់ទង