រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រសួងទេសចរណ៍ សហការជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបដិសណ្ឋាកិច្ចទេសចរណ៍ និងស្ដង់ដាផ្ទះស្នាក់សហគមន៍ នៅសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត

  • 392
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃទី១០-១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រសួងទេសចរណ៍ សហការជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបដិសណ្ឋាកិច្ចទេសចរណ៍ និងស្ដង់ដាផ្ទះស្នាក់សហគមន៍ នៅសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ២៦នាក់ ស្រីចំនួន ១៨នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង