រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការរៀបចំសាលារៀន ធី យូ អឹម ដើម្បីស្នើសូមបើកសាលារៀនឡើងវិញ នៅដំណាក់កាលទី២។

  • 142
  • ដោយ Admin

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការរៀបចំសាលារៀន ធី យូ អឹម ដើម្បីស្នើសូមបើកសាលារៀនឡើងវិញ នៅដំណាក់កាលទី២។

អត្ថបទទាក់ទង