រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង និងសហការី បានចុះទៅកាន់ម៉ាស្ជិទ(វិហារឥស្លាម)ភូមិ៤ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ដើម្បីសហការជាមួយគណ:អុីមុាំខេត្ត គណ:អុីមុាំក្រុង និងគណ:អុីមុាំម៉ាស្ជិទ ព្រមទាំងបងប្អូនឥស្លាមសាសនិក ធ្វើការសម្របសម្រួល ក្នុងពិធីសឡាតឡើងវិញ ជាការសាកល្បង

  • 125
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង និងសហការី បានចុះទៅកាន់ម៉ាស្ជិទ(វិហារឥស្លាម)ភូមិ៤ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ដើម្បីសហការជាមួយគណ:អុីមុាំខេត្ត គណ:អុីមុាំក្រុង និងគណ:អុីមុាំម៉ាស្ជិទ ព្រមទាំងបងប្អូនឥស្លាមសាសនិក ធ្វើការសម្របសម្រួល ក្នុងពិធីសឡាតឡើងវិញ ជាការសាកល្បង ផ្អែកតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងគណ:ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា។

  • សូមអរគុណ បង ប្អូន ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រក្សាគម្លាត ពាក់ម៉ាស់ និងលាងសម្អាតដៃ ទៅតាមការណែនាំ ដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងកូវីដ-១៩ !!!

អត្ថបទទាក់ទង