រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង បានចុះពិនិត្យជំងឺ នៅពន្ធធានាគាខេត្តកោះកុងសរុបចំនួន ៨៥ នាក់។

  • 123
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង បានចុះពិនិត្យជំងឺ នៅពន្ធធានាគាខេត្តកោះកុងសរុបចំនួន ៨៥ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង