រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង អញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ក្នុងខេត្តកោះកុង ដោយមានការចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យជំនាញ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

  • 144
  • ដោយ Admin

នៅសាលប្រជុំនៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ក្នុងខេត្តកោះកុង ក្រោមអធិបតីភាព លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ព្រមទាំងមានការចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យជំនាញ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

អត្ថបទទាក់ទង