រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ចាន់ វ៉ុន ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម និងលោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម បានសហការជាមួយអង្គការ Save The Children ចុះជ្រើសរើសប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទី

  • 132
  • ដោយ Admin

លោក ចាន់ វ៉ុន ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម និងលោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម បានសហការជាមួយអង្គការ Save The Children ចុះជ្រើសរើសប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទីបាន 0២ ក្រុមពេលព្រឹកប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានក្រុមនៅភូមិជាំស្លា ឃុំជីផាត ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២២ នាក់ ស្រី ១១ នាក់ ជាលទ្ធផលប្រជាកសិករបានជ្រើសរើសយក លោក អ៊ុ វិទ្ធី ជាប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទីភូមិជាំស្លា។ ពេលល្ងាចប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានក្រុមនៅភូមិជីផាត និងភូមិកំលត ឃុំ ជីផាត ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៩នាក់ ស្រី ១០នាក់ ជាលទ្ធផលប្រជាកសិករបានជ្រើសរើសយក លោក មាស សារ៉ាត ជាប្រធានក្រុមបណ្តុំស្វាយចន្ទីភូមិជីផាត និងភូមិកំលត។

អត្ថបទទាក់ទង