រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល២ខែស្ដីពី”ការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍(ជំហាន១)ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩”។ នៅគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាNCCC ។

  • 185
  • ដោយ Admin

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល២ខែស្ដីពី"ការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍(ជំហាន១)ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩"។
នៅគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាNCCC ។

អត្ថបទទាក់ទង