រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ផាន់​ កណ្ណារ៉ាត ប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់​ KOH KONG FC ដែលបានឧបត្ថម្ភ​ អាល់កុល ៣០ លីត្រ និងម៉ាស់​ ៥ ដុំ ស្មេីនឹង​ ២៥០ម៉ាស់​ ដល់វិទ្យាល័យកោះកុង​ តាមរយ:លោក​ សូ​ សំណាង​ ជាអគ្គលេខាធិការ​ក្លឹប​។

  • 158
  • ដោយ Admin

លោក ផាន់​ កណ្ណារ៉ាត ប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់​ KOH KONG FC ដែលបានឧបត្ថម្ភ​ អាល់កុល ៣០ លីត្រ និងម៉ាស់​ ៥ ដុំ ស្មេីនឹង​ ២៥០ម៉ាស់​ ដល់វិទ្យាល័យកោះកុង​ តាមរយ:លោក​ សូ​ សំណាង​ ជាអគ្គលេខាធិការ​ក្លឹប​។

អត្ថបទទាក់ទង