រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកស្រី អែម សុធារ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរ បានចូលរួម ជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) ប្រចាំខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវេទិកាអ្នកពាក់ព័ន្ធចម្រុះ សំរាប់បណ្តុំអាជីវកម្មមាន់ ស្ថិតក្នុងឃុំទួលគគី ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង

  • 314
  • ដោយ Admin

លោកស្រី អែម សុធារ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរ បានចូលរួម ជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) ប្រចាំខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវេទិកាអ្នកពាក់ព័ន្ធចម្រុះ សំរាប់បណ្តុំអាជីវកម្មមាន់ ស្ថិតក្នុងឃុំទួលគគី ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង វេទិកានេះរៀបចំដោយក្រុមការងារអនុកម្មវិធី ASPIRE ប្រចាំស្រុកមណ្ឌលសីមា និងចូលរួមរៀបចំសម្របសម្រួលដោយក្រុមទីប្រឹក្សាអនុកម្មវិធី ASPIRE ខេត្តកោះកុង ក្រុមការងារអនុកម្មវិធី ASPIRE ប្រចាំខេត្ត ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំទួលគគី និងអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមគណកម្មការគ្រប់គ្រងបណ្តុំ សមាជិកបណ្តុំ និងតំណាងអ្នកលក់ធាតុចូលសរុបចំនួន ៤៣ នាក់ ស្រី ៣១ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង