រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកអោហសាឡាតជុំអាត់នៅតាមម៉ាស្ជិទ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០ នៅម៉ាស្ចិតភូមិ៤ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

  • 137
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកអោហសាឡាតជុំអាត់នៅតាមម៉ាស្ជិទ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០ នៅម៉ាស្ចិតភូមិ៤ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង