រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ទេព​ វិស្កុល​ ប្រធាន​មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត​កោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃផ្សព្វផ្សាយសារាចរលេខ​ ០០៦ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០២០ ស្ដីពី​នីតិវិធី​ និង​កិច្ច​បញ្ជី​ការ នៃការអនុវត្តចំណូលពីកម្រៃសេវា របស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត​ និង​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​ និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ដែលប្រមូល​ នៅមន្ទីរអង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត​។

  • 167
  • ដោយ Admin

លោក ទេព​ វិស្កុល​ ប្រធាន​មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត​កោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃផ្សព្វផ្សាយសារាចរលេខ​ ០០៦ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០២០ ស្ដីពី​នីតិវិធី​ និង​កិច្ច​បញ្ជី​ការ នៃការអនុវត្តចំណូលពីកម្រៃសេវា របស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត​ និង​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​ និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ដែលប្រមូល​ នៅមន្ទីរអង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត​។

អត្ថបទទាក់ទង