រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្តកោះកុង បានចុះគាំទ្រក្រុមការងារកសាងផែនការស្រុកកោះកុង ក្នុងការប្រជុំជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាពរបស់ស្រុក ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលខេត្ត នៅរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង។

  • 190
  • ដោយ Admin

អត្ថបទទាក់ទង