រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក លឹម ជំាង អនុប្រធានការិយាល័យសុរិយោដី និងភូមិសាស្រ្ត ដឹកនំាក្រុមការងារបានចុះរកព្រំដីឡូតិ៍ចំណុច C ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុម ៥៨៥ គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិជីខ ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង បានចំនួន ៣០ ក្បាលដី។

  • 248
  • ដោយ Admin

លោក លឹម ជំាង អនុប្រធានការិយាល័យសុរិយោដី និងភូមិសាស្រ្ត ដឹកនំាក្រុមការងារបានចុះរកព្រំដីឡូតិ៍ចំណុច C ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុម ៥៨៥ គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិជីខ ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង បានចំនួន ៣០ ក្បាលដី។

អត្ថបទទាក់ទង